Onroerendezaakbelasting

Algemeen

Uw gemeente heft op basis van artikel 220 en 221 van de gemeentewet onroerendezaakbelasting (ozb). Er zijn twee onroerendezaakbelastingen: één voor gebruik, en één voor eigendom. Voor woningen mag de gemeente alleen ozb voor eigendom heffen. Dat betekent dus dat huurders van woningen geen ozb betalen. Voor niet-woningen - garageboxen, bedrijfspanden - mag de gemeente ook ozb heffen voor gebruik. Alle gemeenten heffen ozb. Qua inkomsten is het verreweg de belangrijkste gemeentelijke belasting. Omdat de ozb een belasting is, hoeft uw gemeente geen direct aanwijsbare tegenprestatie te leveren. Inkomsten uit de ozb vloeien naar de algemene middelen. Uw gemeente kan deze inkomsten naar eigen inzicht inzetten.

Tarieven 2024

Eigenaren van niet-woningen 0,383%
Gebruikers van niet-woningen 0,338%

Bent u zowel eigenaar en gebruiker van een niet-woning dan betaalt u de eigenarenbelasting én de gebruikersbelasting.