Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In dit geval door het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De inkomsten uit de rioolheffing mag uw gemeente alleen maar inzetten voor het beheer en onderhoud van de riolering. De inkomsten uit de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eenvoudig gezegd: de gemeente mag in dit geval geen winst maken. Dit is een belangrijk verschil met belastingen (onroerende zaak belasting, hondenbelasting, parkeerbelasting). Tegenover de inkomsten uit belastingen hoeft geen tegenprestatie te staan. Deze inkomsten vloeien naar de algemene middelen. De gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht inzetten.

Tarieven 2024

Bedrag dat de eigenaar betaalt: € 163,80
Bedrag dat de gebruiker (huurder of eigenaar) betaalt:
€ 57,00 voor de eerste 250 m3 afgevoerd water
€ 452,16 voor 250 m3 t/m 50.000 m3, per 250 m3 water
€ 300,36 voor 50.000 m3 t/m 500.000 m3, per 250 m3 water
€ 150,00 voor 500.000 m3 t/m 3.000.000 m3, per 250 m3 water