Afvalstoffenheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. Op grond van artikel 229 van de gemeentewet kan een gemeente de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval verhalen op de aanbieders van afval met de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In uw gemeente is gekozen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Dat is een belangrijk verschil met belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting of parkeerbelasting. Tegenover inkomsten uit belastingen hoeven geen tegenprestaties van uw gemeente te staan. De inkomsten vloeien naar de algemene middelen. Uw gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht besteden.

Tarieven 2024

Vast bedrag: € 328,56
Vast bedrag bij gebruik verzamelcontainer: € 401,76

Aanbieden van gemeentelijke restafvalzak 50 liter: € 1,10
Aanbieden van gemeentelijke restafvalzak 25 liter: € 0,64
Storting in verzamelcontainer: € 1,10

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.