Rioolheffing

Algemeen

Uw gemeente is verplicht afvalwater af te voeren via de riolering. Op grond van artikel 228a van de gemeentewet kan uw gemeente de kosten voor beheer en onderhoud van de riolering verhalen op de gebruikers. Dit gebeurt door middel van de rioolheffing. De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dat betekent dat uw gemeente een tegenprestatie moet leveren. In dit geval door het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De inkomsten uit de rioolheffing mag uw gemeente alleen maar inzetten voor het beheer en onderhoud van de riolering. De geraamde inkomsten in de begroting mogen niet hoger zijn dan de geraamde lasten. De inkomsten uit de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eenvoudig gezegd: de gemeente mag in dit geval geen winst maken.

Dat is een belangrijk verschil met belastingen zoals onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting of parkeerbelasting. Tegenover inkomsten uit belastingen hoeven geen tegenprestaties te staan. De inkomsten hiervan vloeien naar de algemene middelen. Uw gemeente mag deze inkomsten naar eigen inzicht besteden.

Tarieven 2024

Bedrag dat de eigenaar betaalt: € 163,80
Bedrag dat de gebruiker (huurder of eigenaar) betaalt:
€ 57,00 voor de eerste 250 m3 afgevoerd water
€ 452,16 voor 250 m3 t/m 50.000 m3, per 250 m3 water
€ 300,36 voor 50.000 m3 t/m 500.000 m3, per 250 m3 water
€ 150,00 voor 500.000 m3 t/m 3.000.000 m3, per 250 m3 water

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.